Afdrukken

Beroepsprofiel verpleegkundige

Beroepsprofiel verpleegkundige

De communicator
Patiënten hebben regie over en verantwoordelijkheid voor hun eigen leven en gezondheid binnen de mogelijkheden en omstandigheden. Van de verpleegkundige vraagt dit een goed inschattingsvermogen van de informatiebehoefte die de patiënt heeft. Zij houdt in de communicatie rekening met persoonlijke factoren van de patiënt en diens naasten, zoals leeftijd, etnisch/culturele achtergrond, taalbeheersing, kennis en begripsniveau, emotie, copingstijl en draagkracht. Het gaat om communiceren 'op maat', met een groot inlevingsvermogen en op een open en respectvolle manier. De verpleegkundige is zich bewust van de impact van haar verbale en non-verbale communicatie. Ze verifieert de uitkomsten van haar communicatie bij de patiënt en diens naasten.

Technologische mogelijkheden maken het de verpleegkundige mogelijk om niet alleen face-to-face, maar ook op afstand te communiceren met patiënten. ICT is ondersteunend aan het persoonlijk contact, vervangt dat niet. De verpleegkundige is actief en vaardig op Internet en gebruikt sociale media op integere en professionele wijze.

Kennis:

 • Heeft kennis van communicatieniveaus (inhoud, procedure, proces).
 • Kent de belangrijkste gesprekstechnieken.
 • Kent verschillende manieren van gedragsbeïnvloeding en empowerment.
 • Is op de hoogte van de nieuwste toepassingen van ICT.

Vaardigheden en attitude:

 • Kan communiceren op inhouds-, procedure- en procesniveau en soepel schakelen tussen deze niveaus.
 • Is in staat zich in te leven in patiënten en diens naasten.
 • Kan gesprekstechnieken toepassen, passend bij de patiënt en het niveau van communicatie: luisteren, vragen stellen, samenvatten en parafraseren, spiegelen, gevoelsreflecties geven.
 • Is zich bewust van de effecten van eigen verbale en non-verbale uitingen.
 • Kan vaktaal in gewone mensentaal omzetten.
 • Heeft in gesprekken met patiënten en diens naasten een open en respectvolle houding.
 • Kan uitstekend formuleren, mondeling en schriftelijk.
 • Kan adviezen geven en de patiënt instrueren en motiveren.
 • Is digitaal vaardig, is thuis op het internet en maakt professioneel gebruik van sociale media.
pagina
2